Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Majlis Syuro – Syarat, Hikmah, Hak dan Kewajibannya

Daftar Isi [Tampilkan]

Pengertian Majelis Syura

Secara Bahasa, majelis artinya tempat duduk, sedangkan syura berarti bermusyawarah. Dengan demikian majelis syura artinya tempat bermusyawarah (berunding). Dikaitkan dengan system pemerintahan, majelis syura merupakan Lembaga politik yang terdiri atas para wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan kepentingan rakyat. Majelis syura memiliki tugas utama mengangkat dan memberhentikan khalifah (pemimpin).

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ 

Artinya : " ... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". (Asy-syura : 38).

Pada masa Rasulullah SAW Majlis Syura belum ada, tetapi beliau selalu memberikan contoh-contoh dan teladan kepada para sahabat dan rakyat untuk selalu bermusyawarah dalam menghadapi segala permasalahan.

Memang pada masa Rasulullah, istilah majelis syura belumlah muncul. Namun, praktik pelaksanaan musyawarah telah dilakukan oleh Rasul sebagai seorang pemimpin. Rasulullah sering memanggil para sahabatnya untuk berunding mengambil keputusan dalam urusan negara dan masyarakat. 

Rasulullah bukanlah seorang otoriter. Dalam banyak kasus, beliau menerima dan bahkan meminta saran dan pendapat dari para sahabatnya. Kalian ingat peristiwa Perang Khandak atau Perang Parit. Ketika itu, Rasulullah menerima usulan Salman al-Farisi untuk bertahan di dalam Kota Madinah.

Sebagai benteng, digalilah parit mengitari Kota Madinah. Bila mencermati sejarah Islam, kalian dapat menyebut banyak lagi contoh praktik musyawarah Rasulullah.

Tradisi bermusyawarah diteruskan lebih lanjut oleh para sahabat setelah Rasul wafat. Mereka sadar bahwa musyawarah merupakan cara terbaik untuk mengambil keputusan dari beragam pendapat yang muncul. 

Musyawarah merupakan cara mengambil keputusan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan musyawarah sebuah keputusan terbaik bagi semua orang akan bisa diambil. karena merupakan keputusan Bersama, hasilnya pun lebih kuat. 

Terkait dengan musyawarah, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bermusyawarahkan segala urusan, Allah berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩

159.  dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran:159)

Syarat-syarat Menjadi Anggota Majlis Syura

Untuk menjadi anggota majlis syura seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

 1. Mempunyai kepribadian yang jujur, adil dan penuh tanggung jawab.
 2. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang keahliannya
 3. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 4. Memiliki kberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta teguh dalam berpendirian meskipun resikonya besar. 
 5. Bersifat Istiqamah
 6. Merakyat, artinya senantiasa peka dan peduli terhadap kepentingan rakyat.
 7. Berjiwa ikhlas, dinamis dan kreatif.
 8. Dipilih oleh rakyat sesuai asas demokrasi.

Hak dan Kewajiban Majlis Syura

Seseorang yang dipercaya menjadi anggota majelis syura memiliki kewajiban utama mengangkat dan memberhentikan khalifah. Jika dalam melaksanakan tugasnya seorang khalifah melanggar hukum Allah (maksiat), majelis syura berkewajiban untuk memperingatkan atau bahkan memberhentikan khalifah dari jabatannya dan mengantinya dengan orang lain. 

Tugas lain dari majelis syura adalah bermusyawarah dengan khalifah untuk menyelesaikan pelbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umat.

Berikut ini disajikan beberapa hak dan kewajiban majlis syura sebagai lembaga tertinggi negara yaitu :

 1. Memilih, mengangkat dan memberhentikan kholifa.
 2. Mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan kholifah untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat.
 3. Membuat Undang-Undang bersama kholifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah.
 4. Menetapkan garis - garis program negara yang akan dilaksanakan kholifah.
 5. Menetapkan anggaran belanja negara.
 6. Menghadiri sidang majlis syura setiap saat persidangan.

Hikmah Adanya Majlis Syura

Hikmah majlis syura ialah: 

 1. mewujudkan perintah Allah dan meniru Rosulullah dan bermusyawarah, 
 2. melahirkan tanggung jawab bersama, melahirkan keputusan yang terbaik, 
 3. menghindari perselisihan, 
 4. memilih pemimpin yang terbaik, 
 5. memberikan pendidikan politik, 
 6. menjalin hubungan sesama manusia yang harmonis, 
 7. menciptakan persatuan, keadilan dan kerukunan. 

Semua itu dilandasi nilai spiritual yang tinggi.

Terimakasih sudah membaca : Pengertian Majlis Syuro – Syarat, Hikmah, Hak dan Kewajibannya

Post a Comment for "Pengertian Majlis Syuro – Syarat, Hikmah, Hak dan Kewajibannya"