Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum menerima pinangan seorang laki laki bagi Wanita yang sedang dalam masa iddah

Daftar Isi [Tampilkan]

 Hukum menerima pinangan seorang laki laki bagi Wanita yang sedang dalam masa iddah adalah

a. Jaiz

b. Makruh

c. Sunnah muakadah

d. Haram

e. Sunah ghairu muakkadah

Jawaban D

Hukum menerima pinangan seorang laki-laki bagi wanita yang sedang dalam masa iddah berdasarkan ajaran Islam adalah haram. Masa iddah adalah masa tunggu tertentu bagi seorang wanita setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Selama masa iddah, wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah atau menerima pinangan dari laki-laki lain12. Jadi, dalam situasi ini, menerima pinangan tidak sesuai dengan ketentuan agama.