Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum menerima pinangan seorang laki laki bagi Wanita yang sedang dalam masa iddah

Daftar Isi [Tampilkan]

 Hukum menerima pinangan seorang laki laki bagi Wanita yang sedang dalam masa iddah adalah

a. Jaiz

b. Makruh

c. Sunnah muakadah

d. Haram

e. Sunah ghairu muakkadah

Jawaban D