Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ditinjau dari boleh tidaknya rujuk talak dibagi menjadi

Daftar Isi [Tampilkan]

 Ditinjau dari boleh tidaknya rujuk talak dibagi menjadi

a. Talak sharih dan kinayah

b. Talak sunni dan bid’ah

c. Talak munjaz dan mu’allaq

d. Talak tamlik dan takhyir

e. Talak raj’I dan bain

Jawaban E