Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ayat al quran yang sudah jelas dan terang maksud dan hukum yang dikandungnya

Daftar Isi [Tampilkan]

 Ayat ayat al quran yang sudah jelas dan terang maksud dan hukum yang dikandungnya sehingga tidak memerlukan penafsiran adalah pengertian dari

a. Ayat muhkamat

b. Ayat mustasyabihat

c. Ayat madaniyah

d. Ayatul ahkam

e. Ayat makkiyah

Jawaban A

Post a Comment for "ayat al quran yang sudah jelas dan terang maksud dan hukum yang dikandungnya"